Chứng nhận của chúng tôiChứng nhận của chúng tôi

Thâm Quyến Xinxiyang Home Furnishings Co., Ltd là nhà sản xuất gối, đệm, đệm mút hoạt tính với các phương tiện thử nghiệm được trang bị tốt và lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ. Chúng tôi sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và môi trường để đảm bảo hiệu suất cần thiết. Quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, từ nguyên liệu đầu vào đến khi giao thành phẩm, kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm soát chất lượng sản phẩm, để đảm bảo rằng sản phẩm đủ tiêu chuẩn.